Onko kahvia?

Tenttiarkisto

Tällä sivulla on uusien kurssien tentit. Vanhat tentit löytyyvät vasemmalta palikista kohdasta vanhat tentit

Jokainen voi tuoda tenttejä KoRKin kiltahuoneesta löytyvään vihreään postilaatikkoon. Yleensä tenttiviikon jälkeen järjestämme tentinhaalintakisan, jonka voittajaksi pääsee tuomalla eniten tenttejä kyseiseen laatikkoon nimellä varustettuna. Tenttejä voi palauttaa myös suoraan valmiksi skannattuna PDF-tiedostona.

  • Monisivuiset ja kaksipuoliset tentit tulee skannata samaan tiedostoon ja nimetä se muotoon KUR-551_ppkkvvvv.pdf
  • Skannaustarkkuudeksi riittää 600dpi ja pakkausta sen verran että tiedosto on 100-300kt, kuitenkin että kaikki tärkeä on luettavissa.
  • Palautus lähettämällä tentti s-postilla tentit@kork.fi.
  • Paras tentin haalija palkitaan KoRK-mukilla tai 5e arvosta kopioita.

Tiedostot ovat PDF-muodossa. Lukemiseen tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi ilmaisen Adobe Acrobat Readerin®, jonka voit hakea esim. täältä.

Tenttejä

Automaatio

ACI-10010 Automaatiotekniikan matematiikka

ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet

ACI-22020 Puunjalostusautomaatio

Bio- ja ympäristötekniikka

BIO-1000 Ympäristötekniikan perusteet

BIO-1010 Ympäristötekniikan perusteet I

BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet II

BIO-5000 Kestävä kehitys

Elektroniikka

ELE-1010 Elektroniikan perusteet 1

Energia- ja prosessitekniikka

ENER-1020 Energia- ja prosessitekniikan matemaattiset menetelmät

ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset

ENER-1200 Ilmansuojelu

ENER-2010 Termodynamiikan perusteet

ENER-2020 Lämpötekniikan perusteet

ENER-2060 Teknillinen termodynamiikka

ENER-2200 Virtausopin- ja lämmönsiirron perusteet

ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet

ENER-3050 Lämmönsiirron jatkokurssi

ENER-3051 Lämmönsiirron jatkokurssi

ENER-4010 Virtausoppi

ENER-4080 Virtauskoneet

ENER-4040 Kitkallinen virtaus

ENER-4201 Virtauslaskennan perusteet

ENER-6010 Polttotekniikka

ENER-7010 Teollisuuden prosessit

ENER-7200 Prosessien simulointi

ENER-8010 Energiatekniikan perusteet

ENER-8100 Energiatalous

ENER-8200 Höyrytekniikka

ENER-8240 Voimalaitostekniikka

Fysiikka

FYS-1080 Insinöörifysiikka I

FYS-1090 Insinöörifysiikka I

FYS-1030 Insinöörifysiikka II

FYS-1100 Insinöörifysiikka II

FYS-1101 Insinöörifysiikka II

FYS-1130 Insinöörifysiikka II

FYS-1180 Insinöörifysiikka K I

FYS-1190 Insinöörifysiikka K II

FYS-1200 Insinöörifysiikka KR III

Hydrauliikka ja automatiikka

IHA-1500 Pneumatiikka

IHA-1700 Hydrauliikan ja koneautomaation mittaukset

IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät

IHA-2300 Mobilehydrauliikka

IHA-2570 Digitaalihydrauliikka

IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallinnus ja simulointi

IHA-3100 Ohjausjärjestelmät koneautomaatiossa

IHA-3206 Servo Systems

Kemia

KEM-1050 Kemian perusteet

KEM-1100 Insinöörikemia

KEM-1150 Laaja kemia 1

KEM-1250 Laaja kemia 3

KEM-4100 Katalyyttikemia

Koneensuunnittelu

KSU-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet

KSU-1230 Kevyet konerakenteet

KSU-1232 Kevyet konerakenteet

KSU-3050 Konejärjestelmien simulointi

KSU-3210 Konerakenteiden mittaukset

KSU-3287 Noise Control

KSU-3250 Konediagnostiikka

KSU-3260 Käynninseurannan menetelmät

KSU-3270 Monitorointi ja diagnostiikka

KSU-3310 Mekatroniikan perusteet

MEC-3310 Mekatroniikan perusteet

KSU-3330 Paperinvalmistuksen koneet

KSU-4110 Tribologian perusteet

KSU-4120 Tribologian jatkokurssi

KSU-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet

MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu

KSU-6130 Koneiden ja järjestelmien energiatehokkuus

Liikenne- ja kuljetustekniikka

LIKU-1100 Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät

LIKU-1110 Liikennetekniikan perusteet

LIKU-2410 Liikenneturvallisuus

LIKU-2440 Liikennetelematiikka

LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset

LIKU-3420 Merenkulku ja satamatoiminnot

LIKU-3430 Lentoliikenne ja lentoasemat

LIKU-4220 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut

LIKU-4410 Toimitusketjujen hallinta

Matematiikka

MAT-10313 Insinöörimatematiikka C1

MAT-10413 Insinöörimatematiikka C1U

MAT-10323 Insinöörimatematiikka C2

MAT-10423 Insinöörimatematiikka C2U

MAT-10333 Insinöörimatematiikka C3

MAT-10433 Insinöörimatematiikka C3U

MAT-10343 Insinöörimatematiikka C4

MAT-10443 Insinöörimatematiikka C4U

MAT-10353 Insinöörimatematiikka C5

MAT-10444 Insinöörimatematiikka D4U

MAT-13411 Laaja matematiikka 1i

MAT-13450 Laaja matematiikka 5

MAT-21160 Algoritmimatematiikka

MAT-21240 Operaatiotutkimus

MAT-20400 Vektorianalyysi

MAT-20401 Vektorianalyysi

MAT-20500 Todennäköisyyslaskenta

MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta

MAT-31090 Matriisilaskenta I

MAT-31103 Numeerinen analyysi

MAT-31102 Numeerinen analyysi

MAT-33310 Tilastomatematiikka

MAT-33311 Tilastomatematiikka

MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt

MAT-51316 Partial Differential Equations

MAT-53101 Numeerinen analyysi 2

MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit

Materiaalioppi

MOL-1130 Materiaaliopin perusteet 3

MOL-1210 Materiaalit

MOL-1400 Metallit

MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät I

MOL-1430 Materiaalien valmistusmenetelmät I

MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät II

MOL-1500 Polymeerit

MOL-1510 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen

MOL-4100 Metallien faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

MOL-4500 Metallien liittämismenetelmät

MOL-5110 Muovien tekniset sovellukset 1

MOL-5130 Muovien tekniset sovellutukset

MOL-5140 Muovien tekniset sovellutukset4

MOL-6100 Polymeerien reologia

MOL-6500 Polymeerifysiikka

MOL-7610 Pinnoitteet ja pintakäsittelyt

Mittaustekniikka

MIT-1010 Mittaustekniikka

Systeemitekniikka

ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet

Ohjelmistotekniikka

OHJ-4010 Rinnakkaisuus

OHJ-1150 Ohjelmointi II

OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö

Paperinjalostustekniikka

PAP-1020 Paperitekniikka/Paper technology

PAP-1030 Paperinvalmistuksen kemia ja paperifysiikka

PAP-1040 Päällystystekniikka

PAP Kuitu- ja paperifysiikka

PAK-1040 Kuidut paperi- ja kartonkituotteissa

Rakennustuotanto ja -talous

RTT-8010 Rakennusmittausten perusteet

RTT-8510 Sovellusohjelmat

RTT-8520 CAD-järjestelmät

RTT-4030 Talotekniikka I

MPR-5260 Tietekniikan perusteet

Signaalinkäsittely

SGN-1200 Signaalinkäsittelyn menetelmät

Sähkömagnetiikka

SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet

SMG-4300 Aurinkosähkö ja tuulivoima

SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia

SMG-4500 Tuulivoima

Sähkösähkötekniikka ja terveys -laboratorio

STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet

STL-3400 Sähkö- ja elektroniikkaromun hallinta

Sähkövoimatekniikka

SVT-3320 Sähköturvallisuus ja -asennukset

Tehoelektroniikka

TEL-1010 Tehoelektroniikan perusteet

TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt

TEL-1560 Valaistustekniikan perusteet

TEL-2010 Sähkötekniikan perusteet

Teknillinen mekaniikka ja optimointi

MEC-1010 Koneenpiirustus ja CAD perusteet

TME-1100 Statiikan perusteet

RTEK-2000 Statiikan perusteet

TME-1200 Dynamiikan perusteet

MEC-1231 Koneenrakenteet

MEC-1232 Kevyet konerakenteet

TME-1300 Lujuusopin perusteet

MEC-2200 Dynamiikan perusteet

MEC-2301 Lujuusopin perusteet

MEC-2410 Materiaalien mekaniikka

MEC-2710 Mekaniikan erityiskysymyksia: kontaktimekaniikka S2012

MEC-3050 Konejärjestelmien simulointi

MEC-3220 Konedynamiikan mittaukset

MEC-3281 Meluntorjunta

MEC-3360 Konemekanismit

MEC-4110 Tribologian perusteet

MEC-4120 Tribologian jatkokurssi

MEC-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet

MEC-4700 Simuloinnin ja optimoinnin peruskurssi

TME-2100 Materiaalien mekaniikka

TME-2200 Rakenteiden mekaniikka

TME-2300 Elementtimenetelmän perusteet

MEC-2430 Elementtimenetelmän perusteet

TME-3200 Komposiittirakenteiden mekaniikka

TME-3500 Lämpöjännitykset ja viruminen

Teollisuustalous

TETA-1031 Projektinhallinta

TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito

TETA-1050 Kansantalous

TETA-1400 Toiminnanohjaus

TETA-1500 Teknologiajohtaminen

TETA-1501 Teknologiajohtaminen

TETA-2100 Johtaminen ja henkilöstövoimavarat

TETA-2400 Laatujohtaminen

TETA-2601 Strateginen johtaminen

TETA-2607 Strategic Management

Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat

TETA-5231 Financial Engineering

TETA-5400 Tuotantostrategiat

TETA-5030 Lean Management

TETA-5060 Teknologiaoikeus

TETA-5500 Teknologinen toimintaympäristö ja sen analysointi

Tuotantotekniikka

TTE-1010 Tuotantotekniikan perusteet

TTE-3010 Tuotekehitysoppi

TTE-3011 Tuotekehitys

TTE-3100 Tuotetiedon hallinta

TTE-3120 Innovointi

TTE-3140 Modulointi

TTE-3160 Tuotekehitysprojektit

TTE-3200 Tuotettavuuden suunnittelu

TTE-4010 Laatu- ja mittaustekniikat

TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat

TTE-4020 Laadunohjaus

TTE-4100 Pituussuureiden mittaustekniikka

TTE-5026 Assembly automation

TTE-5036 Control in Robotics and Automation

TTE-5056 Assembly Technologies and Systems

TTE-5100 Tuotantokonseptit ja -järjestelmät

TTE-5216 Machine Vision and Product Automation

TTE-5516 Machine Vision and Optical Measurements

TTE-6010 Valmistustekniikat

TTE-6011 Valmistutekniikat ja -järjestelmät

TTE-6200 NC-koneiden käyttö ja ohjelmointi, CAD/CAM

TTE-6210 Työstötekniikan teoriakurssi

TTE-6220 Mikrotyöstö

Turvallisuustekniikka

TUR-1010 Turvallisuus ja terveys työssä

TUR-1011 Turvallisuusjohtamisen perusteet

TUR-2200 Riskienhallinta

TUR-2400 Luotettavuus ja riskianalyysi

TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus

TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus

TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu

TUR-3330 Ergonomia

Tulevat

26.06.2015, klo 12:00
Hiton kesätappo
Lisää tapahtumia

Uutiset

Vielä ehtii hakea tutoriksi
Mikko Haikonen, 09.02.2015
Kiitos TEK
Haikonen Mikko, 04.12.2014
Vuosijuhlille ilmoittautuminen on nyt auki
Mikko Haikonen, 10.11.2014
KoRK 47v
vittu peejii, 23.09.2014
Avoinna opintoneuvojan tehtävä
Säätelä Annukka, 04.09.2014
Vanhempia uutisia

TEK-Uutiset

Teekkarin työkirja 2013
Kariniemi Olli, 18.11.2013
KoRK:lle valittu uusi TEK-kiltayhdyshenkilö
Kariniemi Olli, 23.08.2012
Teekkarin Työkirja 2011 Ilmestynyt!
Sepponen Juha, 22.11.2010
Tietoa IAET-kassasta
Sepponen Juha, 25.05.2010
Teekkarin Työkirja 2010
Sepponen Juha, 20.01.2010
Vanhempia uutisia

Konetekniikan koulutusohjelman uutiset

Kiitos TEK
Haikonen Mikko, 04.12.2014
Koneenrakentajakillan 47v-juhlat
Haikonen Mikko, 23.09.2014
Koneenrakentajakilta 46 vuotta!
Haikonen Mikko, 05.11.2013
Uusi puheenjohtaja ja hallitus on valittu
Haikonen Mikko, 27.11.2012
Koneenrakentajakillan sääntömääräinen kevätkokous 2012
Haikonen Mikko, 21.03.2012
Vanhempia uutisia